Cronica de la Salcâmu Mic
Sabina Ivaşcu

Categorie: Roman, Limba Română
An apariţie: 2021
Pagini: 100, Format: 14 x 20 cm
ISBN: 978-973-7620-67-5

Un mic roman plin de imaginaţie şi umor despre oameni şi animale care convieţuiesc într-o gospodărie dintr-un sat din Transilvania. Cititorul este plimbat de la Trump la potopul lui Noe într-un text care are totuşi logica lui de desfăşurare, în ciuda surprizelor ce apar la fiecare pagină.


În curs de apariție

Anatomia şi fiziologia corpului uman
Carmen Neguleasa, David Beuran

Categorie: Biologie, Limba Română
An apariţie: 2020
Pagini: 136, Format: 21 x 29,7 cm
ISBN: 978-973-7620-65-1

Autorii descriu principalele noțiuni de anatomie și fiziologie ce trebuie știute de către un elev de liceu. Explicate succint, acestea sunt însoţite de desene cu rolul de a favoriza fixarea cunoştinţelor. Lucrarea este structurată pe capitolele: Celula şi ţesuturile, sistemul nervos, analizatorii, glandele, sistemul locomotor. Publicaţia este deosebit de utilă pentru admiterea la facultăţile de medicină.

24 de PoeziiOare
Mariana Nicolae

Categorie: Poezie, Limba Română
An apariţie: 2020
Pagini: 120, Format: 14 x 20 cm
ISBN: 978-973-7620-66-8

Ars Moriendi

Ne mor câinii iubiţi.
Rând pe rând.
Ne doare sufletul
Dar, ca şi ei,
Nu putem vorbi.
Despre moarte.

Am vrea să trăim veşnic.
Suntem ocupaţi constant.
Luăm vitamine, energizante,
Stimulente, rejuvenante
Şi alte calmante să ne
Treacă frica de moarte.

Pag. 33

Ediţie bilingvă, română/engleză

Cartea este în vânzare la: EMAG

Din trecutul Muzeului de Artă Bacău
Eugenia Antonescu

Categorie: Artă românească, Limba Română
An apariţie: 2020
Pagini: 152, Format: 17 x 24 cm
ISBN: 978-973-7620-64-4

Volumul cuprinde articole de presă despre activitatea Muzeului de Artă Bacău din anii 1960-1971 pe când autoarea, Eugenia Antonescu, a primit misiunea de a înfiinţa şi dezvolta o secţie de artă a muzeului regional. Articolele cuprind eforturile de a constitui un patrimoniu de pictură şi sculptură românească, de a aduce expoziţii temporare valoroase ca aceea a pictorului Mattis Teutsch, de cercetare a activităţii pictorilor din zona Bacăului, de la Aurel Băeşu şi Nicu Enea la Gheorghe Iliescu şi Ilie Boca. Se rememorează astfel începuturile merituoase, situate într-o epocă relativ recentă, ale unei instituţii de artă, azi pe deplin consacrată în peisajul municipiului şi nu numai.

Treceri
Mihai Ciugulea

Categorie: Poezie, Limba Română
An apariţie: 2019
Pagini: 112, Format: 14,5 x 21 cm
ISBN: 978-973-7620-62-0

Dar știi ceva?... Nici de la tine nu mai aștept nimic
Erai ultima persoană aflată-n rândul de promisiuni
Acum că s-au dus acasă toți enoriașii, lasă-mă calic
Am obosit. Vreau în chilia mea. Să uit că fac minuni.

Chilia mea, pag. 105

Coperta cărții are intervenții manuale prin aplicarea foiței de aur și a timbrului sec.

Cartea este în vânzare la:
Librăria Mihai Eminescu

Primul pacient
Adriana Gurghean, David Beuran

Categorie: Medicină, Limba Română
An apariţie: 2019
Pagini: 112, Format: 14,5 x 20,5 cm
ISBN: 978-973-7620-61-3

… ceea ce au realizat autorii este o lucrare deosebit de utilă pentru un începător (și nu numai) pentru a realiza observații și documente medicale pertinente, folositoare și nu pot decât să o recomand celor ce vor să învețe stabilirea relației cu pacientul.

Afirmă în prefața cărții prof. dr. Ion Bruckner.

Fundamentalism, gender și orientare sexuală. O scurtă introducere
Florin Buhuceanu

Categorie: Politici publice, Limba Română
An apariţie: 2018
Pagini: 48, Format: 14 x 20 cm
ISBN: 978-973-7620-60-6

Această lucrare s-a născut din nevoia de a înțelege mai bine efectele mariajului dintre ideologie și religie. Pentru mai mult de un deceniu, puterea de mobilizare a religiei folosită în favoarea unei agende politice sau a alteia nu a fost luată cu adevărat în serios în rândul elitei liberale. Dimpotrivă, s-a încercat o normalizare a diferenței prin recursul la trivializare, desconsiderare ori negare a capacității mișcărilor de tip fundamentalist de a inspira și propune narațiuni publice, politici și legi specifice mai degrabă unor regimuri polițienești ori autoritare. Iluzia că aveam o înțelegere comună a ceea ce înseamnă cetățenie, familie, religie, drepturi și libertăți, ritualuri civice, începe să se risipească.

Florin Buhuceanu

Simboluri de for public ale cinstirii muzicianului George Enescu
Virgiliu Z. Teodorescu

Categorie: Artă românească, Limba Română
An apariţie: 2018
Pagini: 152, Format: 21 x 29,7 cm
ISBN: 978-973-7620-59-0

Repertoriul sculpturilor de for public dedicate lui George Enescu, o carte bogat ilustrată și impecabil documentată. Autorul, reputatul documentarist Virgiliu Z. Teodorescu în cartea sa reunește informații care sunt încorporate în diversele fonduri și colecții din patrimoniul arhivistic național, coroborate cu cele din diverse instituții culturale, dar și din presa timpului, iar mai recent … de pe internet.

Concursul
Mircea Deac

Categorie: Roman, Limba Română
An apariţie: 2018
Pagini: 160, Format: 14 x 20 cm
ISBN: 978-973-7620-58-3

Roman cu cheie ce relatează partea nevăzută a luptelor dintre sculptori pentru a obține comanda statuii lui Eminescu, în cele din urmă acordată lui Gheorghe Anghel, autorul monumentului din fața Ateneului. În această luptă sunt antrenați responsabili oficiali, critici de artă, pictori, colecționari, fiecare optând pentru o tabără sau alta potrivit convingerilor estetice, dar și, în multe cazuri, din interese sau partizanate. Se dezvăluie viața artistică de la începutul anilor ’60, care dincolo de fațada oficială prezentată tern, este vie, contradictorie, plină de patimi.

Impresii de colecționar
Maria Pârvuțoiu

Categorie: Artă românească, Limba Română
An apariţie: 2017
Pagini: 224, Format: 17 x 24 cm
ISBN: 978-973-7620-57-6

O istorie a constituirii unei colecții de-a lungul a patru decenii, precedată de o istorie familială. Fiecare pictură sau sculptură achiziționată, de obicei câte una pe an, fiind rodul unor îndelungi dezbateri interioare, precum și al conversațiilor cu alți colecționari despre opera respectivă, fie ea semnată Luchian, Tonitza, Lucian Grigorescu, Theodor Pallady, Gheorghe Petrașcu, Vasile Popescu, Ion Țuculescu, Corneliu Baba sau Ion Irimescu, Boris Caragea, Marcel Guguianu. Reflecții asupra colecționării de artă și a ierarhizărilor din domeniu.

Vezi un fragment în format pdf

Simboluri pentru forul public din România concepute de sculptorul Constantin Brâncuși
Virgiliu Z. Teodorescu

Categorie: Artă românească, Limba Română
An apariţie: 2017
Pagini: 96, Format: 21 x 29,7 cm
ISBN: 978-973-7620-56-9

O direcție de cercetare a istoricului și arhivistului Virgiliu Z. Teodorescu a fost cea a monumentelor de for public, scriind despre cele dedicate lui Eminescu, Ștefan cel Mare, Marii Uniri sau Războiului de Independență. Studiind arhivele, Fondul Asociației Femeilor Ortodoxe din România, a descoperit documente de mare importanță referitoare la construirea Ansamblului de la Târgu Jiu, cea mai importantă creație de for a sculptorului Constantin Brâncuși, întrucât asociația, prin filiala din Gorj a finanțat lucrările.

Lilith
Samael Richterstein

Categorie: Poezie, Limba Română
An apariţie: 2016
Pagini: 64, Format: 20,5 x 14,5 cm
ISBN: 978-973-7620-55-2

Mi-e dor de tine
nu ai luat tot ce am de oferit…
Dă-mi ochii tăi albaștri,
Nu te opri... pășește-n
efemeritatea unui infinit,
Simte-mă, îmbrățișează-mă din nou... Lilith…

Pag. 47

Anotimpurile și obiceiurile tradiționale din țara mea
Muzeul Golești

Categorie: Catalog de expoziție, Limba Rom
Engl
An apariţie: 2016
Pagini: 38, Format: 21 x 29,5 cm
ISBN: 978-973-7620-54-5

În Cuvânt înainte, dr. Filofteia Pally amintește că în 2011, Muzeul Golești și Elena Stoica, coordonatoarea Cercului de pictură pentru copii din Corbeni, Argeș, au inițiat Concursul internațional de pictură cu tematică etnografică pentru copii. Ajuns la a șasea ediție, concursul a premiat lucrări ale copiilor din Letonia, Bulgaria, Indonezia, India, Belarus, Bangladesh, Thailanda, Grecia, Spania, Rusia, Turcia, China, Cehia, România, pe categorii de vârstă: până la 7 ani, 8-12 ani, 12-15 ani, 16-19 ani.

Origini bizantine ale artei românești
Filofteia Pally, Mihaela Varga, coordonatori

Categorie: Artă românească, Limba Română, Engleză
An apariţie: 2016
Pagini: 328, Format: 13,7 x 20 cm
ISBN: 978-973-7620-52-1

Volum bilingv conținând comunicările prezentate la cel de-al VIII-lea Simpozion Artă și civilizație în spațiile monahale românești, Institutul Cultural Român, Istanbul, 2016. / Bilingual volume containing the presented communications held at the VIIIth Symposium Art and Civilization in Romanian monastic spaces, Romanian Cultural Institute, Istanbul, 2016.

ESOTERICA sau În căutarea Tradiției autentice
Gheorghe Buluță

Categorie: Memorii, Limba Română
An apariţie: 2016
Pagini: 132, Format: 14,5 x 20,5 cm
ISBN: 978-973-7620-51-4

Gheorghe Buluță: Dacă vechile doctrine sacre nu mai sunt înțelese, dacă și-au pierdut semnificația profundă, sau supraviețuiesc doar în forme exterioare, René Guénon ne îndeamnă să adunăm ceea ce s-a risipit, să încercăm să dezgropăm tradiția autentică, și să punem în lumină aspectele ezoterice ale marilor tradiții, practic să punem la lucru înțelepciunea primordială (Philosophia Perennis), ca o soluție (poate nu singura) la criza lumii moderne.

Întru cinstirea drapelului național al României
Virgiliu Z. Teodorescu

Categorie: Istorie, Limba Română
An apariţie: 2016
Pagini: 94, Format: 21 x 29,7 cm
ISBN: 978-973-7620-50-7

Paginile ... acestei cărți au menirea de a evoca istoria, în evoluția ei, a ceea ce sunt culorile Drapelului României, modul cum pe parcursul zbuciumatei istorii a fost liantul care a reunit la fapte pilduitoare simțirea românească, dar și modul cum astăzi s-a ajuns adeseori la incorecta expunere și manipulare, deși avem cât de cât o legislație în vigoare tot mai des ignorată fie din comoditate, fie pentru a ne aventura în năstrușnice formule cu care să fim incluși în cărți ale recordurilor.

Virgiliu Z. Teodorescu, pag. 5-6

Homoistorii
Ieșirea din invizibilitate Ediția a II-a.
Florin Buhuceanu

Categorie: Istorie, Limba Română
An apariţie: 2016
Pagini: 128, Format: 11 x 22 cm
ISBN: 978-973-7620-49-1

Conceptele pe care noi le folosim în general atunci când studiem istoria sexualității s-au schimbat, concomitent cu modificările normelor societății. Vorbim de istorii mai degrabă, a căror termeni au semnificații diferite în funcție de contextul la care facem referire.

A fost strămoșul nostru Traian homosexual sau atracția-i homoerotică era o simplă variație sexuală? Nu știm decât ce reține istoria, prin varii și multiple filtre. Știm cât știm în măsura în care i s-a părut relevant istoricului roman Dio Cassius, cel care îi evocă relaxat pe adolescenții ce îl însoțeau pe împărat în diferite campanii militare, inclusiv cele dacice.

Pag. 5

Zenobia, Regina Palmyriei
Roman de călătorii în Siria Antică
Mircea Deac

Categorie: Roman, Limba Română
An apariţie: 2016
Pagini: 176, Format: 14 x 20 cm
ISBN: 978-973-7620-48-4

Eroului principal, profesor de istoria artei, alter ego al autorului, i se oferă în mod neașteptat posibilitatea de a vizita Siria anilor ’80. Pe lângă partea de relatări realiste intervin mereu episoade suprarealiste iscate de istoria fabuloasă a locurilor și de fascinanta figură a Zenobiei. Volumul este ilustrat cu desene de arhitect Radu Deacă, fiul autorului.

Cartea este în vânzare la: EMAG

Florența, dragostea mea târzie…, ori nu prea?
Tina Miheșan

Categorie: Monografie, Limba Română
An apariţie: 2015
Pagini: 384, Format: 17 x 24 cm
ISBN: 978-973-7620-47-7

Stabilită de mai mulți ani la Florența, autoarea realizează una dintre cele mai documentate monografii ale acestui oraș. Dintre capitolele bogat ilustrate amintim: Arte și Turnuri. Artizani în botteghe; Cine sunt guelfii, cine ghibelini; Cât valora fiorinul de aur; Palatele aristocrației și marii burghezii; Quattrocento. Fortărețe aparente, cu elegante curți interioare. Hărțile desenate de graficianul Vintilă Mihăescu, între care cea cu cele 16 turnuri – locuință rămase și cea cu principalele palate, sunt sugestive.

Cartea este în vânzare la: EMAG

Vezi un fragment în format pdf

Tartar, ultimul zeu
Mircea Deac

Categorie: Roman, Limba Română
An apariţie: 2014
Pagini: 268, Format: 17 x 24 cm
ISBN: 978-973-7620-45-3

Tartar, zeul care ducea în infern, fără discernământ, vinovații sau nevinovații, este ales de autor ca simbol al unei existențe guvernate de absurd: absurdul celor două războaie mondiale, al prizonieratului, al stalinismului și a perioadelor următoare ale comunismului, ca și a epocii de tranziție. Bogatele referiri la zicerile filozofilor, îndeosebi neotomiști, ca și întâmplările din lumea artelor conferă nota aparte a romanului.

Constantin Isachie (1888-1967) pictor al mondenității bucureștene
Marian Constantin, Mihaela Varga (coordonatori)

Categorie: Artă românească, Limba Română
An apariţie: 2014
Pagini: 176, Format: 21,8 x 28 cm
ISBN: 978-973-7620-46-0

Este catalogul expoziției retrospective cu același titlu care a avut loc la Palatul Suțu în 2014. Cuprinde texte de Adrian Majuru, Gabriel Badea Păun, Mircea Deac, Virgil Mocanu, Mihaela Varga, Ioana Cantuniari Marcu, Gabriela Eremia, Eugenia Antonescu, Minodora Ursachi. O cronologie, reproduceri de fotografii și documente din arhive private completează informațiile.

Glasuri bucovinene. Studii, eseuri, recenzii
Gheorghe C. Patza

Categorie: Istorie literară, Limba Română
An apariţie: 2014
Pagini: 168, Format: 14,5 x 20,5 cm
ISBN: 978-973-7620-43-9

Din mulțimea scriitorilor bucovineni și a celor ce au trăit și creat în Bucovina am ales câțiva dintre cei mai apropiați inimii mele: Platon Pardău, Ion Luca, Vasile Sfarghiu, Constantin Badersca...

Mare parte din lucrările recenzate au ca subiect Bucovina, frumusețile sale fără seamăn și oamenii săi minunați.

Gheorghe C. Patza

Sorin Manolescu
Ana-Maria Vicol

Categorie: Artă românească, Limba Română
An apariţie: 2013
Pagini: 300, Format: 19 x 26 cm
ISBN: 978-973-7620-42-2

Cea mai amplă documentație despre pictorul brăilean Sorin Manolescu (1895-1981) este oferită de autoare, cunoscut istoric de artă, concitadină cu pictorul, desigur dintr-o generație mult mai recentă. Sunt oferite informații despre profesia lui Sorin Manolescu (economist cu studii la București și Genova), despre artist, despre prietenii săi, despre familie, documente, scrisori, o cronologie, precum și catalogul picturii și graficii din patrimoniul muzeal și particular.

Arhitectura tradițională din țara mea
Muzeul Golești

Categorie: Catalog de expoziție, Limba Rom
Engl
An apariţie: 2013
Pagini: 30, Format: 21 x 29,7 cm
ISBN: 978-973-7620-41-5

În Cuvânt înainte, dr. Filofteia Pally amintește că în 2011, Muzeul Golești și Elena Stoica, coordonatoarea Cercului de pictură pentru copii din Corbeni, Argeș, au inițiat Concursul internațional de pictură cu tematică etnografică pentru copii. Ajuns la a treia ediție, concursul a premiat lucrări ale copiilor din Ucraina, Emiratele Arabe Unite, Polonia, Rusia, Bulgaria, China, Muntenegru, Republica Moldova, România, pe categorii de vârstă: până la 7 ani, 8-12 ani, 12-15 ani, 16-19 ani.

Copiile unui suflet. Catrene
Florica Ghigeanu

Categorie: Poezie, Limba Română
An apariţie: 2013
Pagini: 336, Format: 11,5 x 16,5 cm
ISBN: 978-973-7620-40-8

De ce atâta interes pentru grâne și palate
Știind că pleci lăsându-le pe toate?
Oh! Viața pe pământ, moartea în adânc.
Peste milenii arheologii vor găsi praf în vânt.

Florica Ghigieanu>

Poemele căderii
Nicolae Petrașincu

Categorie: Poezie, Limba Română
An apariţie: 2013
Pagini: 48, Format: 13,5 x 21 cm
ISBN: 978-973-7620-39-2

Suflete apuse,
dureri supuse,
frunze de toamnă,
culori de toamnă,
în plină amiază
se decantează
în apa lină
ca o lumină.

Decantare, pag. 17

Volumul este ilustrat cu 12 desene ale graficienei Isabela Petrașincu, membră UAP; pe copertă desen de Anton Petrașincu

Femeile spun nu publicității ofensatoare
Oana Băluță (Coord.)

Categorie: Politici publice, Limba Română
An apariţie: 2013
Pagini: 84, Format: 17 x 23,5 cm
ISBN: 978-973-7620-38-5

… volumul pe care vi-l propunem acum Femeile spun nu publicității ofensatoare, pornește de la teorii relevante în domeniul metodologiei feministe, al reprezentării femeilor în industria publicitară, al construcției relațiilor de putere dintre cele două mari grupuri sociale (al femeilor și al bărbaților) și al mitului frumuseții pentru a analiza opiniile femeilor în calitate de consumatoare și cetățene cu privire la reprezentările din industria publicității.

Oana Băluță,Cuvânt înainte, pag. 7

Mimi Șaraga Maxy
Ana-Maria Vicol

Categorie: Artă românească, Limba Română
An apariţie: 2012
Pagini: 94, Format: 21 x 29,7 cm
ISBN: 978-973-7620-37-2

Prima monografie dedicată pictoriței Mimi Șaraga Maxy realizată de un istoric de artă reputat pentru seriozitatea sa, cuprinde o bogăție de materiale documentare. Pictorița s-a format la Școala lui Maxy, pe care acesta a organizat-o în timpul celui de-al doilea război mondial pentru tinerii evrei cărora li s-a interzis accesul la învățământul de stat, și a devenit ulterior soția profesorului și mentorului ei. Marcată de discriminările suferite în tinerețe, destinul ei, arată Ana-Maria Vicol, a purtat amprenta refuzului patimii distrugătoare și ticăloșiei.

Cartea este în vânzare la:
Librăria Mihai Eminescu și EMAG

Catalogul reclamelor ofensatoare
Oana Băluță (Coord.)

Categorie: Politici publice, Limba Română
An apariţie: 2012
Pagini: 80, Format: 17 x 23,5 cm
ISBN: 978-973-7620-36-1

De-a lungul anilor fiecare s-a uitat la reclame. Îți apar în fața ochilor și nu le poți evita sau chiar îți plac și le cauți. Alimente, băuturi, campanii sociale, produse cosmetice ori financiar-bancare și multe altele pe care le-am văzut îmbrăcate (ori dezbrăcate) și dezvăluite prin intermediul unor scenarii și imagini … Oțăreala noastră e justificată. Indignarea noastră este politică. Reclamele nu vând doar produse. Vând valori și multe reprezentări precum feminitate, masculinitate, sexualitate, frumusețe, corporalitate, putere ș.a.

De ce acest catalog? Pag. 6

Familia Dan și urmașii săi
Mai mult de un secol de amintiri și fotografii
Anca Lazăr

Categorie: Memorii, Limba Română
An apariţie: 2012
Pagini: 96, Format: 21 x 29 7 cm
ISBN: 978-973-7620-35-6

O monografie de familie, autoarea fiind strănepoata unor români macedoneni – Vasile Dan și soția Bojia – din Nevesca, Macedonia grecească, care au emigrat în România. Aici au cumpărat moșia Bâcu de lângă București în anul 1877. Istoria continuă cu copiii lor, între care Maria, bunica autoarei, care cumpără moșia Arcuda, unde vor locui trei generații, inclusiv autoarea, până la exproprierea din 1949. Istoria vine până în zilele noastre, cu prezența la Arcuda, a fiului și nepoatei.

Jurnal 2005 - 2010
Petre Oprea

Categorie: Artă românească, Limba Română
An apariţie: 2011
Pagini: 194, Format: 13,5 x 20 cm
ISBN: 978-973-7620-34-7

Ultimul Jurnal al lui Petre Oprea (d. 28 iulie 2011), al 12-lea, duce la o perioadă de 60 de ani de consemnări în ciclul pe care l-a denumit În preajma artei, o întreprindere fără egal în istoria artei românești. Activ până în anul dispariției ca expert al Casei de licitație Alis, publicând în acești șase ani, mai multe volume, el vizita și ateliere – Vasile Grigore, Mihai Bandac, Magda Isăcescu – se întâlnea cu colecționari ca Ionel Constantinescu, Vasile Parizescu, Petru Moțiu sau Vasile Petrovici, cu pictorii Aurel Nedel, Teodor Răducan și mulți alții.

Cartea este în vânzare la: EMAG

Impactul crizei economice asupra femeilor
Oana Băluță (Coord.)

Categorie: Politici publice, Limba Română
An apariţie: 2011
Pagini: 124, Format: 13,5 x 20,5 cm
ISBN: 978-973-7620-33-0

Un diagnostic corect care să ia în calcul realitatea socială concretă ar fi avut probabil un impact social mai redus. … Chiar dacă supraviețuire nu este egal cu ajustarea stilului de trai, guvernanții au preferat arma discursului politico-ideologic de tipul statul asistențial trebuie eradicat. Această criză, deosebită de predecesoarele ei, a afectat diferit femeile în comparație cu bărbații (nu doar în România). – Afirmă Oana Băluță în Cuvânt înainte la volumul care adună laolaltă cercetări ale colegelor ei, Alice Iancu și Andreea Bragă.

Homoistorii
Ieșirea din invizibilitate Ediția I-a
Florin Buhuceanu

Categorie: Istorie, Limba Română
An apariţie: 2011
Pagini: 52, Format: 11 x 22 cm
ISBN: 978-973-7620-32-3

Istoriile la care ne referim nu fac încă parte din istorie. Represiunea cu care persoanele gay (gay, lesbiene, bisexuale, transgender) s-au confruntat până la finele anului 2001 nu figurează în cărțile de istorie decât accidental menționată, și asta în cel mai bun caz. Volumul în cauză își găsește așadar loc și rost drept documentare preliminară, nu mai mult decât o introducere la o istorie gay puțin accesibilă din punctul de vedere al informației existente la acest moment și al interpretărilor disponibile.

Pag. 3

România, poezia
Alexandru-Bogdan Popescu

Categorie: Teatru, Limba Română
An apariţie: 2010
Pagini: 72, Format: 14,3 x 20 cm
ISBN: 978-973-7620-31-3

Zici că fac ce vreau. Nu știu ce vreau! Copacul știe ce vrea. Încă din sămânță. Și acum, lemnul unui copac arde în foc domesticit. Carcasa lui întreține focul, acest element primar între elemente. Lemnul e ca un depozit al razelor de soare, pe care le-a inspirat o viață întreagă copacul. O oglindire a soarelui, ce ne-o lasă astă noapte cadou după moartea lui. Și cât și-a mai întins brațele după el! Un biet, statornic copac. Dar eu, aș putea să o ard încă o mie de ani și nu aș ști ce să vreau. Grea treaba asta cu potențialul.

Tabloul 2. Ana, Mihai, pag. 20

În lumea artelor plastice: studii, comunicări, vizite, întâlniri
Petre Oprea

Categorie: Artă românească, Limba Română
An apariţie: 2011
Pagini: 188, Format: 13,7 x 20,5 cm
ISBN: 978-973-7620-30-9

Studiile și comunicările vizează artiști ca Nora Steriadi, Victoria Beldiceanu-Nădejde, Mihail Tacorian, maestrul olar Ștefan Dumitru, Carol Wallenstein, G. M Tattarescu, Theodor Aman, Gheorghe Petrașcu, Mișu Teișanu, Octav Angheluță, M. H. Maxy, Idel Ianchelevici, Sorin Ionescu, Jean Al. Steriadi, Ion Marinescu Vâlsan ș. a. S-a întâlnit cu artiști ca Theodor Pallady, Boris Caragea, Vida Geza, Ion Jalea, Aurel Popp, Gheorghe Tomaziu, Laura Cocea, Otti Grigorescu, Constantin Piliuță etc.

Cronici plastice în presa clujeană
Petre Oprea

Categorie: Artă românească, Limba Română
An apariţie: 2010
Pagini: 112, Format: 13,7 x 20,5 cm
ISBN: 978-973-7620-29-3

În anii ’90, Petre Oprea a publicat mai multe cronici în revistele clujene Tribuna și Cetatea culturală. Din acestea se pot spicui interesante date despre mai mulți artiști – Dimitrie Paciurea, Marcel Iancu, Theodor Pallady, Jean Al. Steriadi, Nicolae Dărăscu, Lucian Grigorescu, Aurel Jiquide, Dumitru Demu, Maria Droc, Alexandru Țipoia, Florin Niculiu, Dragoș Morărescu și alții.

Cronici plastice și texte pentru cataloage de expoziții
Petre Oprea

Categorie: Artă românească, Limba Română
An apariţie: 2010
Pagini: 148, Format: 13,7 x 20,2 cm
ISBN: 978-973-7620-28-6

Dintre artiștii contemporani lui Petre Oprea despre care a scris cităm pe Marius Bunescu, Corneliu Michăilescu, Jean Eugen, Gheorghe Ionescu, Elena Mănescu-Failer, Ion Pacea, Micaela Eleutheriade, Étienne Hajdu, Alin Gheorghiu, Aurel Nedel, Gheorghe Zidaru, Marcel Chirnoagă, Ștefan Câlția, Sorin Ilfoveanu, Rodica Ciocârdel Teodorescu, Ana Rus, Marilena Murariu, Marius Cilievici, Elena Forțu, Paul Neagu, Dana Schobel Roman, Vasile Celmare, Mala Zamfirescu Bedivan, Leonard Slavu.

A műember
Székely Ervin

Categorie: Roman, Limba Maghiară
An apariţie: 2009
Pagini: 196, Format: 13,7 x 20,5 cm
ISBN: 978-973-7620-27-9

Un roman plin de umor sănătos, de grotesc izvorât din realitatea cotidiană. Citindu-l în altă cheie, a sesizării realității crude generatoare a hazului, unde corupția, lipsa de cultură și de moralitate trec drept valori ale noilor potentați. Exegetului Ágoston Hugó îi amintește de romanele marilor scriitori satirici ruși Gogol, Ilf și Petrov.

De la pictură la șah și invers
Radu Drăgoescu

Categorie: Artă românească, Limba Română
An apariţie: 2009
Pagini: 426, Format: 13,7 x 20,5 cm
ISBN: 978-973-7620-26-2

Pictorul Radu Drăgoescu (1914, Paris – 1999, București) a urmat cursurile Academiei Julian din orașul său natal, pictează din anii ’30 și până la începutul anilor ’90. O altă pasiune de-o viață a fost șahul devenind maestru al acestui sport în 1990 ca urmare a numeroaselor probleme șahiste publicate în revistele de specialitate din țară și străinătate. Fiica lui, Șerbana Drăgoescu, a adunat în volum scrierile despre artă ale tatălui ei, precum și problemele șahiste.

Jurnal 1999 – 2004
Petre Oprea

Categorie: Artă românească, Limba Română
An apariţie: 2009
Pagini: 164, Format: 13,6 x 20,5 cm
ISBN: 978-973-7620-25-5

În al 11-lea său jurnal, Petre Oprea descrie perioada 1999-2004 ca una în care viața artistică s-a desfășurat cu poticneli ieșind în evidență extravaganțele și kitsch-urile. Istoria unor falsuri, expoziția Ion Țuculescu din anii ’50 relatată de Ion Popescu Negreni, jaful din colecția Weinberg prin înlocuirea tablourilor cu falsuri, tranzacții frauduloase ale unor misiți de artă, un vernisaj al pictorului Ion Grigore din 2001, sunt câteva evenimente din cele consemnate de autor.

Epilog la o legendă
Claudia Cleja Stoicescu

Categorie: Istorie, Limba Română
An apariţie: 2009
Pagini: 276, Format: 13,8 x 20,5 cm
ISBN: 978-973-7620-24-8

Muzeograf la Muzeul Național de Istorie al României, autoarea a strâns sub acest titlu, articolele, studiile, comunicările și conferințele pe care le-a pregătit în cei 32 de ani în care a lucrat acolo. Studiul care a dat titlul volumului se referă pe bază de documente germane la ultimele zile ale lui Alexandru Ioan Cuza, lămurind mai multe aspecte. Partea I de studii istorice este urmată de cea de studii de muzeologie, ultimele două cuprinzând comunicările și conferințele.

Armata Română și șocul psihic al evenimentelor din decembrie 1989
Sebastian Neagu-Sadoveanu, Severian Căpățână

Categorie: Memorii, Limba Română
An apariţie: 2008
Pagini: 86, Format: 13,3 x 20 cm
ISBN: 978-973-7620-23-1

Enigmele evenimentelor din 1989, ca teroriștii, țintele aeriene sau de la sol – mai ales că s-a urmărit destabilizarea acțiunilor Armatei Române – nu au fost lămurite pană astăzi.VDupă 18 ani, situația arată, fără nici un dubiu, că a fost vorba de un plan de stat major bine pus la punct și elaborat cu mult timp înainte. Bineînțeles că acest plan a ținut cont în special de slăbiciunile organizatorice ale armatei.

Psihopatologia evenimentelor din decembrie 1989, pag. 64

Expoziții personale ale artiștilor plastici consemnate în presa bucureșteană a anilor 1918 – 1944
Petre Oprea

Categorie: Artă românească, Limba Română
An apariţie: 2008
Pagini: 64, Format: 17 x 24 cm
ISBN: 978-973-7620-22-4

Fișând întreaga presă bucureșteană între 1828-1944 pentru diversele sale direcții de cercetare, Petre Oprea a găsit pentru perioada menționată în titlu, expoziții ale unor artiști care nu au participat nici la Saloanele Oficiale și nici la expozițiile Tinerimii Artistice, artiștii participanți la cele două manifestări constituind materialul altor două volume ale autorului. Nu sunt numai artiști minori, ci și artiști care și-au desfășurat activitatea în străinătate, mai ales la Paris, ca Nicolae Gropeanu.

Jurnal 1994 - 1998
Petre Oprea

Categorie: Artă românească, Limba Română
An apariţie: 2008
Pagini: 160, Format: 13,5 x 20 cm
ISBN: 978-973-7620-21-7

Activ în continuare, Petre Oprea ține conferințe despre Alexandru Bogdan Pitești, vorbește la vernisaje ca cel al expoziției Constantin Calafeteanu sau Lucian Grigorescu, participă la sesiuni de comunicări. Colaborează în continuare la Casa de licitație Alis. Se întâlnește cu pictori ca Dita Finți Fruchter (1912-1995) din cercul lui Lucian Grigorescu, cu sculptorul Nicolae Enea, cu colecționarul D. Șt. Rădulescu, care scrisese un roman cu cheie despre lumea artelor și mulți alții.

Hiroshige - soarele meu
Mihai Rădulescu

Categorie: Roman, Limba Română
An apariţie: 2008
Pagini: 124, Format: 13,5 x 20 cm
ISBN: 978-973-7620-20-0

Dar chiar acolo unde urcușul abia își încearcă puterile, doi adulți cu pelerine (neagră și albastră) și pălării de paie și doi copii s-au oprit să privească un pietroi cât toate zilele, aproape rotund. Este Piatra-care-plânge-noaptea. Către ea coboară panta, venind din urma celor doi copii un alt om, cu straie albastre. Ea constituie centrul de atracție al ținutului, nefiind o piatră ca oricare alta, ci una umanizată până la lacrimi. Povestea ei este legată de o crimă.

Pag. 60

Catrene
Florica Ghigeanu

Categorie: Poezie, Limba Română
An apariţie: 2008
Pagini: 292, Format: 11,5 x 16,5 cm
ISBN: 978-973-7620-19-4

De-aș avea putere oceanul să-l aprind
Și zarea acestei lumi ingrate s-o închid,
Ușor aș renunța la tot, cerând în schimb
Un grăunte de iubire cât un bob de nisip.

Nr. 38

Aventurile lui Ghebaro
Andrei Gabriel Greceanu

Categorie: Roman, Limba Română
An apariţie: 2008
Pagini: 124, Format: 14 x20.5 cm
ISBN: 978-973-7620-18-6

Andrei Gabriel Greceanu: La vârsta de 8 ani, mi-a venit ideea de a scrie o poveste. Am scris doar câteva lucruri pe un jurnal, de calitate proastă. Doi ani mai târziu, mi-am amintit de povestea de pe jurnal și am continuat-o, făcând și desene. Între timp, am învățat să scriu la computer fără să mă uit la tastatură, și am început să copiez ce am scris în jurnal și să-l continui. Acum am 11 ani, iar romanul meu, care părea un vis nebunesc la început, a devenit realitate!

Din viața cotidiană a pictorilor și sculptorilor bucureșteni
Petre Oprea

Categorie: Artă românească, Limba Română
An apariţie: 2008
Pagini: 160, Format: 13,5 x 20 cm
ISBN: 978-973-7620-17-0

Din diverse surse – memorii, jurnale, presă, relatări – Petre Oprea a selecționat fragmente referitoare la viața de zi cu zi a artiștilor. Stil de viață, obiceiuri, relații cu membrii familiei, cu puternicii zilei, cu confrații, pasiuni, orgolii de artiști, farse completează portretele unor artiști de la Constantin Lecca, Barbu Iscovescu și Theodor Aman și până la Corneliu Baba. De multe ori, amintiri mărunte zugrăvesc mai adânc decât generalități bombastice, spunea Adrian Maniu, citat de autor.

Șanse egale prin concilierea vieții de familie cu cariera
Oana Băluță (coord.)

Categorie: Politici publice, Limba Română
An apariţie: 2007
Pagini: 60, Format: 14 x 20 cm
ISBN: 978-973-7620-16-3

Autoarele cercetărilor reunite în volumul de față, Oana Băluță, Alina Dragolea, Alice Iancu și Cristina Mocanu au analizat direcțiile de elaborare a politicilor de conciliere între viața de familie și carieră în viziunea grupurilor parlamentare, a organizațiilor sindicale, a partenerilor sociali din mediul privat și a celor din mediul academic. Direcțiile comune de acțiune sunt sintetizate de Oana Băluță și Cristina Mocanu.

Fuga din timp
Claudia Cleja Stoicescu

Categorie: Memorii, Limba Română
An apariţie: 2008
Pagini: 206, Format: 13,5 x20 cm
ISBN: 978-973-7620-15-6

Memoriile autoarei, istoric de profesie, pornesc de la copilăria dintr-un București vara ca o mare grădină, cu nămeții uriași din iarna lui ’53, urmați în martie de moartea lui Stalin. Fiecare amintire, până la cele mai recente, este completată cu ceea ce autoarea a aflat ulterior în calitate de pasionat istoric, adăugând considerațiile sale. Ceea ce regretă sunt judecățile simpliste referitoare la o epocă sau o generație, ceea ce este, spune ea, un atac la memorie.

Terminologie medicală populară
Ion Georgescu-Vîște

Categorie: Istoria medicinei, Limba Română
An apariţie: 2007
Pagini: 624, Format: 13,5 x 20 cm
ISBN: 978-973-7620-13-2

Pentru a inventaria o bogăție uluitoare de termeni medicali populari, autorul apelează la multiple surse: texte latine, vechi texte românești, folclor, exemple din alte limbi romanice, slave, albaneze ș. a. Opera de o viață a profesorului Ion Georgescu Vîște a fost publicată postum, ea fiind o contribuție majoră la istoria medicinii, la istoria științei în general din țara noastră. Este o istorie prin limbă, istoria unei științe populare încă vii.

Jurnal 1989-1993
Petre Oprea

Categorie: Artă românească, Limba Română
An apariţie: 2007
Pagini: 148, Format: 14 x 20,5 cm
ISBN: 978-973-7620-12-5

Pensionarea la 60 de ani în 1988 i-a permis lui Petre Oprea să dedice mult mai mult timp activității sale preferate: cercetarea. Curtat de reprezentanți din diaspora pentru a se înscrie în partidele politice istorice, cât și de masonerie, Petre Oprea a preferat să se implice în fondarea Societății colecționarilor de artă și să devină expert la prima casă de licitații de artă, Casa Alis. Jurnalul menționează adesea informațiile despre artiști, de exemplu informații despre Jean Al. Steriadi primite de la fiul lui.

Parteneri egali. Competitori egali
Oana Băluță (coord.)

Categorie: Politici publice, Limba Românâ
An apariţie: 2007
Pagini: 212, Format: 13,5 x 20 cm
ISBN: 978-973-7620-11-8

Principiul egalității de șanse atrage atenția asupra nevoilor și situațiilor diferite în care se regăsesc bărbații și femeile și asupra faptului că egalitatea formală nu conduce automat la egalitate reală. Politicile de egalitate de șanse între femei și bărbați sunt instrumente esențiale pentru creșterea economică, prosperitate și competitivitate sporită.

Dimensiunea de gen a politicilor publice, pag. 10

Incantații
Simona Nistor

Categorie: Poezie, Limba Română
An apariţie: 2007
Pagini: 66, Format: 14,5 x 16,5 cm
ISBN: 978-973-7620-10-1

Candoarea se-mpletește cu mirarea
culoarea se confundă cu mișcarea
ideea sugerează visarea
gestul prinde uitarea

Rapsodii de toamnă, pag. 49

Volumul cuprinde cinci portrete ale autoarei realizate de buna ei prietenă Milița Petrașcu și un autoportret pictat pe sticlă.

Două veacuri de pictură la București
Petre Oprea

Categorie: Artă românească, Limba Română
An apariţie: 2007
Pagini: 96, Format: 14,5 x 20,5 cm
ISBN: 978-973-7620-09-5

O succintă istorie a picturii realizate în ultimele două secole în București, orașul în care s-au afirmat marea majoritate a numelor importante din pictura românească. Lucrarea este structurată pe decade, punând astfel în evidență pictorii cu rolul cel mai important pentru fiecare dintre ele, precum și marile personalități care au dominat timp de decenii viața artistică în domeniul picturii: Nicolae Grigorescu, Ștefan Luchian, Theodor Pallady, Gheorghe Petrașcu, Alexandru Ciucurencu, Corneliu Baba.

Jurnal 1981-1988
Petre Oprea

Categorie: Artă românească, Limba Română
An apariţie: 2006
Pagini: 100, Format: 14,5 x 20 cm
ISBN: 973-7620-08-9

Al optulea jurnal al autorului acoperă perioada 1981-1988 – în acea vreme el fiind director adjunct al Muzeului Național de Artă, până la pensionarea din 1988. Notații despre artiștii Gh. N. Vânătoru, Vasiliu-Falti, Marcel Chirnoagă, Spiru Vergulescu, despre scriitoarea Cella Serghi ș. a., dar și considerații mai generale despre arta contemporană românească despre care afirmă că are ca trăsătură esențială optimismul, uneori sub forma lui de existență dârză, aproape mistică.

Biologie pentru conservarea și restaurarea patrimoniului cultural
Florea Oprea

Categorie: Conservare, restaurare, Limba Română
An apariţie: 2006
Pagini: 536, Format: 14,5 x 20,5 cm
ISBN: 973-7620-07-1

Biolog de formație, Florea Oprea a lucrat peste trei decenii la Arhivele Naționale în cadrul laboratorului de conservare-restaurare, inițial conservator, apoi șef al laboratorului. Dintre capitolele lucrării amintim: grupele de viețuitoare care trăiesc în mediul obiectelor de patrimoniu cultural, analize de etiologie și rezistență la biodegradare, analize de biocronologie, blocarea biodeteriorării prin mecanisme ecologice, biotehnologii de conservare și restaurare, protecția personalului împotriva micozelor.

Artiști participanți la expozițiile Societății Tinerimea Artistică (1902-1947)
Petre Oprea

Categorie: Artă românească, Limba Română
An apariţie: 2006
Pagini: 88, Format: 16 x 23 cm
ISBN: 973-7620-06-2

Dicționarul cuprinde artiștii participanți la expozițiile organizate de Societatea Tinerimea artistică între 1902-1947, indicându-se anii când au expus, cu câte lucrări fiecare, precum și activitatea acestora înregistrată în cronicile plastice din presa bucureșteană a vremii.

Autorul a inclus ca studiu introductiv, articolul Societatea Tinerimea Artistică (1901-1947) scris în 1963.

De pe Olt și Hârtibaci
Folclor din Transilvania
Ion Calboreannu

Categorie: Folclor, Limba Română
An apariţie: 2006
Pagini: 248, Format: 13 x 20 cm
ISBN: 973-7620-05-4

Profesorul Ion Calboreanu (1909-1964), originar din satul Seliștat pe Hârtibaci, a fost dat afară din învățământ în anii ’50 și a fost obligat să lucreze ca electrician sondor. Reintegrat în învățământ în 1955, mai trăiește 9 ani. A lăsat patru volume de versuri și proză și câteva lucrări în manuscris, printre care și culegerea de folclor, realizată între anii 1931-1941 și transcrisă în 1963.

Unele aspecte ale comerțului de artă bucureștean în secolul XX
Petre Oprea

Categorie: Artă românească, Limba Română
An apariţie: 2005
Pagini: 180, Format: 14,3 x 20 cm
ISBN: 973-7620-04-6

Activitatea comercianților de artă, a experților, a licitațiilor, din trecut și astăzi, este prezentată cu multe exemple concrete, alături de numeroase exemple de lucrări falsificate sau tehnici de falsificare. Sunt enumerați cei mai cunoscuți autori de falsuri. Discută despre problematica semnăturii sau criteriile de evaluare, arată prețurile de achiziție a unor importante opere de artă plastică românească din perioada interbelică, ca și formarea unei mari colecții, cea a doctorului Iosif N. Dona.

Ultima misiune
Andrei Vasilescu

Categorie: Poezie, Limba Română
An apariţie: 2005
Pagini: 34, Format: 13 x 20 cm
ISBN: 973-7620-03-8


Iar în liniștea de după
Am rămas doar Eu și Ea
Muritori fără de moarte
Eu și Vrăjitoarea Mea

Dansul vrăjitoarelor, pag. 13

Jurnalul anilor 1976-1980
Petre Oprea

Categorie: Artă românească, Limba Română
An apariţie: 2005
Pagini: 168, Format: 14 x 20 cm
ISBN: 973-7620-02-x

În al șaptelea jurnal din ciclul pe care autorul l-a numit În preajma artei sunt consemnate ședințe ale secției de critică a UAP, întâlniri și vizite la artiști ca Alexandru Ciucurencu, Lucia Dem Bălăcescu, Dragoș Morărescu, Brăduț Covaliu, colecționari ca Elisabeta Weinberg, Ion Chiricuță, Ligia și Pompiliu Macovei, cutremurul din 4 martie 1977 și efectele lui asupra muzeelor, deschiderea Muzeului Colecțiilor de Artă și evenimentele care l-au precedat, numirea lui Petre Oprea, director adjunct al Muzeului Național de Artă.

Orientarea sexuală
Ghid pentru profesori
Asociația Accept

Categorie: Politici publice, Limba Română
An apariţie: 2005
Pagini: 92, Format: 14,5 x 20,5 cm
ISBN: 973-7620-01-1

Rolul cadrului didactic în educarea tinerilor de gimnaziu și liceu cu privire la sexualitate este extrem de important. Profesorul de educație despre sex este acela care, furnizând informații corecte despre sexualitate și creând un cadru în care chestiunile legate de sexualitate să poată fi discutate cu sinceritate și încredere, poate contribui în mod esențial la formarea acestor tineri ca persoane mature, responsabile și sănătoase.

Pag. 9

Evaluarea pacientului amețit
Mădălina Georgescu

Categorie: Medicină, Limba Română
An apariţie: 2005
Pagini: 352, Format: 17 x 24 cm
ISBN: 973-7620-00-3

Lucrarea de doctorat a reputatei doctorițe ORL conține 11 capitole, printre care cel de anatomie și fiziologie a sistemului vestibular, examen clinic oto-neurologic al pacientului amețit, investigații paraclinice vestibulare, audiologice și imagistice, sindroame vestibulare, valoarea clinică a testelor vestibulare.

Platon Pardău Monografie
Ioan Holban

Categorie: Istorie literară, Limba Română
An apariţie: 2004
Pagini: 252, Format: 13 x 20,5 cm
ISBN: 973-86706-9-1

Întreaga operă literară a scriitorului Platon Pardău – poezie, proză, teatru – este prezentată și analizată de criticul literar Ioan Holban, care subliniază rolul scriitorului în a contura un teritoriu literar propriu, cel al Dornei din Bucovina natală. Dorna, ignorată până la Platon Pardău de scriitori, devine prin opera lui un loc aparte sub semnul nordului, al visului, al tragicului.

Cartea este în vânzare la: EMAG

Amintiri din secolul XX
Claudia Cleja Stoicescu

Categorie: Roman, Limba Română
An apariţie: 2004
Pagini: 208, Format: 14,5 x 20,5 cm
ISBN: 973-86706-8-3

Un volum despre trei generații de intelectuali, călăuziți de un patriotism ardent, de la ctitorii României Mari, dascălii transilvăneni din acea vreme, apoi intelectuali de primă mărime ai culturii naționale, universitari din Cluj și București. Un spațiu larg, cu o informație bogată și inedită este acordat celor două muzee în care autoarea și-a desfășurat întreaga sa activitate, Muzeul Național de Istorie și Muzeul de Istorie și Artă al Municipiului București.

Jurnalul anilor 1971-1975
Petre Oprea

Categorie: Artă românească, Limba Română
An apariţie: 2004
Pagini: 192, Format: 14,2 x 20,5 cm
ISBN: 973-86706-7-5

Autorul descrie în jurnalul său activitatea sa și a colegilor din Muzeul Național de Artă al României, aspirațiile lor, dificultățile cu care se confruntau, dar și mediul mai larg al istoricilor și criticilor de artă, al artiștilor plastici și al colecționarilor de artă. Petre Oprea era conștient că prin cercetările sale consacrate unor domenii necercetate anterior, ca cele referitoare la colecționare sau istoria societăților artistice a dat un contur mai larg mișcării artistice românești, dar a provocat și reacțiile conformiste ale unor cercuri științifice.

Uzina de basme
Scrieri despre cinema
Ion I. Cantacuzino

Categorie: Cinematografie , Limba Română
An apariţie: 2004
Pagini: 500, Format: 14,3 x 20 cm
ISBN: 973-86706-6-7

Unul dintre părinții cinematografiei românești, precum și a istoriei cinematografiei, Ion C. Cantacuzino a fost și un analist al fenomenului cinematografic ale cărui observații sunt pline de relevanță și astăzi. Analiza de valoare estetică rămâne de actualitate nu numai pentru creatorul de astăzi, dar și pentru orice iubitor al acestui fenomen artistic. Acestei analize i se adăugă uimitoare observații de psihologie socială și sociologie politică care vin să întregească imaginea despre o epocă.

Mărturie la centenarul nașterii lui Alexandru Ciucurencu
Alexandru Ivănescu

Categorie: Artă românească, Limba Română
An apariţie: 2004
Pagini: 68, Format: 16,5 x 20,2 cm
ISBN: 973-86706-5-9

Alexandru Ivănescu a fost medicul personal al pictorului Alexandru Ciucurencu, devenind în scurtă vreme un mare admirator al picturii acestuia. În cartea pe care i-o consacră prezintă mai multe mărturii ale pictorului pe care le-a consemnat la vremea respectivă, precum și o selecție dintre cele mai semnificative aprecieri ale criticii românești și străine, care subliniază locul de prim rang al operei lui Ciucurencu în arta românească. Volumul este ilustrat cu fotografii inedite ale pictorului din arhiva personală a autorului.

Cartea este în vânzare la: EMAG

Reflexe gotice în arhitectura Moldovei
Mira Voitec-Dordea

Categorie: Arhitectură românească, Limba Română
An apariţie: 2004
Pagini: 192, Format: 17 x 24 cm
ISBN: 973-86706-4-0

Stilul moldovenesc de arhitectură apărut în vremea domniei lui Ștefan cel Mare a devenit tradiție a construcțiilor ecleziastice pentru următoarele trei secole. Elementele gotice au fost integrate acestui stil, atât cele arhitecturale, cât și cele ale decorației în piatră (portaluri, ferestre, balustrade). Se demonstrează că meșterii pietrari care lucrau în această zonă, au primit și comenzi din Moldova. O analiză a pietrăriei monumentelor gotice din mai multe țări central-europene demonstrează circulația unor echipe de meșteri pietrari din Germania și până în Moldova.

Cartea este în vânzare la:
Librăria Mihai Eminescu și EMAG

Politica sexelor
Liliana Popescu

Categorie: Științe sociale, Limba Română
An apariţie: 2004
Pagini: 368, Format: 14,2 x 20 cm
ISBN: 973-86706-3-2

Una dintre cele mai valoroase cercetătoare în domeniu, Liliana Popescu analizează raportul dintre democrație și tratarea egală a celor două sexe într-o societate, aspectele care minează această egalitate afirmată de legislațiile democratice, dar care în planul realității sociale este încă din multe puncte de vedere, un deziderat. O bibliografie la zi, un index de substantive proprii și unul de termeni, fac din această lucrare, un util instrument de lucru.

Cartea este în vânzare la:
Librăria Mihai Eminescu și EMAG

Homofobia
George Bălan

Categorie: Istorie, Limba Română
An apariţie: 2004
Pagini: 608, Format: 14,3 x 20 cm
ISBN: 973-86706-2-4

Binecunoscutul muzicolog George Bălan a studiat și istoria persecutării homosexualilor. De la indiferența îngăduitoare a antichității se ajunge la pedepse pline de cruzime începând cu epoca lui Iustinian și până în secolul al XVIII-lea când se vor aprinde ultimele ruguri pentru acești oameni. Sunt prezentate și persecuțiile ulterioare care au frânt destinele unor creatori de excepție ca Oscar Wilde. Autorul prezintă lungul drum de la concepțiile care statuau dreptul statului și al bisericii de a reglementa comportamentul sexual, la actuala concepție a societăților democratice.

Cartea este în vânzare la:
Librăria Mihai Eminescu și EMAG

Sculpturi decorative pe clădiri bucureștene
Petre Oprea

Categorie: Artă românească, Limba Română
An apariţie: 2004
Pagini: 172, Format: 14,5 x 20 cm
ISBN: 973-86706-1-6

Rezultatul a peste două decenii de cercetare de teren și arhive privind decorarea cu sculpturi a unor edificii bucureștene, volumul este până în prezent un unicat. De la începutul secolului al XIX-lea și până la al doilea război mondial, prezența sculpturilor a conferit arhitecturii o notă de prețiozitate și adesea un rapel simbolic. Prin semnalarea dispariției unora dintre ele, realizate de nume de primă mărime ca Dimitrie Paciurea sau Mac Constantinescu, se atrage atenția asupra pericolelor care planează asupra acestui patrimoniu.

Cartea este în vânzare la:
Librăria Mihai Eminescu și EMAG

Despre noi
Minorități sexuale din România
Accept

Categorie: Politici publice, Limba Română
An apariţie: 2003
Pagini: 102, Format: 14,5 x 20 cm
ISBN: 973-86706-0-8

Volumul este structurat în șase capitole: Discriminarea, Ce este un homosexual? Coming-out, Homofobul printre noi, Religie și homosexualitate, SIDA: vinovații sunt victimele. Cartea este o armă redutabilă în lupta împotriva discriminării pe motiv de orientare sexuală.

Printre artiștii plastici contemporani
Radu Ionescu

Categorie: Artă românească, Limba Română
An apariţie: 2003
Pagini: 324, Format: 14,2 x 20 cm
ISBN: 973-85606-9-1

Cuprinzând cronici de artă plastică și prezentări ale artiștilor plastici contemporani începând cu anul 1958 și terminând cu anul 2003, volumul se constituie într-o vastă panoramă a artei plastice contemporane, în care sunt amintite peste 800 de nume, relevând astfel indirect bogăția fenomenului plastic. În afara vieții artistice bucureștene, spații importante sunt rezervate realizărilor plasticienilor din țară, îndeosebi analizei comunităților artistice din Iași și Timișoara. Unul dintre meritele cele mai importante ale volumului este că demonstrează prin forța exemplului că a existat în a doua jumătate a secolului al XX-lea o critică plastică neînfeudată comandamentelor politice.

Cartea este în vânzare la:
Librăria Mihai Eminescu și EMAG

Artiști plastici la serata lui Iosif Sava
Luiza Barcan

Categorie: Artă românească, Limba Română
An apariţie: 2003
Pagini: 140, Format: 14,2 x 20 cm
ISBN: 973-85606-8-3

Un portret inteligent și afectuos al binecunoscutului muzicolog și teleast venit din partea generației tinere. Găzduind în ultimele sale Serate muzicale și scurte vernisaje ale expozițiilor organizate de Luiza Barcan chiar în platoul de televiziune, Iosif Sava a oferit posibilitatea unei mult mai largi mediatizări a artiștilor plastici selectați de ea: Alexandru Nancu, Ion Atanasiu Delamare, Liviu Nedelcu, Teodor Moraru, Stela Lie ș. a.

Cartea este în vânzare la: EMAG

Az Andropov-terv
Székely Ervin

Categorie: Politică, Limba Maghiară
An apariţie: 2003
Pagini: 234, Format: 14,5 x 20,5 cm
ISBN: 973-85606-7-5

Planul Andropov prevedea – susține autorul – ca trecerea de la socialism la capitalism să nu aibă loc haotic, cu conflicte pentru că aceasta ar periclita grav interesele naționale ale țărilor și, în consecință, s-a gândit cum anume s-ar putea realiza schimbarea de regim în mod controlat. În fapt, o suită de articole ale talentatului ziarist despre evenimentele politice ale vremii (1998-2000).

Iulie cu magnolii
Robert-Octavian Abalașei

Categorie: Poezie, Limba Română
An apariţie: 2003
Pagini: 120, Format: 14,5 x 20,5 cm
ISBN: 973-85606-6-7

În așteptarea ta
Frământ bucuriile în inimă,
Adun vise dulci pentru brațele mele,
Pe buzele mele, pentru buzele tale.

În așteptarea ta pag. 61

Destine pictoricești
Petre Oprea

Categorie: Artă românească, Limba Română
An apariţie: 2003
Pagini: 132, Format: 14,5 x 20,5 cm
ISBN: 973-85606-5-9

Întâmplări, vizite la atelier, conversații ale autorului cu pictorii Ion Musceleanu, Magdalena Rădulescu, Gheorghe Zlotescu, Aurel Ciupe, Alexandru Moser Padina, Lucian Grigorescu și Ion Popescu Negreni. Sunt multe caracterizări memorabile, ca cea despre Ion Musceleanu: Te privea atent cu ochii lui albaștri și rareori se putea citi pe fața lui o plictiseală răbdătoare. Vitalitatea emanată de trupul său era urmarea practicării cu asiduitate până la vârsta de 50 de ani a tenisului și înotului, la care se adăugau cățăratul și lucratul pe schelele bisericilor pe care le pictase.

Despre pictura și sculptura românească
Radu Ionescu

Categorie: Artă românească, Limba Română
An apariţie: 2002
Pagini: 240, Format: 14,2 x 20 cm
ISBN: 973-85606-4-0

Volumul cuprinde studii, prezentări și cronici de expoziții retrospective ale celor mai importante nume de artiști plastici români din secolul al XIX-lea și al XX-lea: Aman, Nicolae Gropeanu, Grigorescu, Andreescu, Luchian, Brâncuși, Paciurea și mulți alții, până la contemporanii săi ca George Apostu, Ion Bitzan sau Constantin Popovici. Bogat în informație, cu judecăți de valoare estetică exprimate concis, dar pertinent, volumul este util oricărui cercetător al artelor plastice din România.

Iulian Antonescu și dreptul la neuitare
Eugenia Antonescu (coordonator)

Categorie: Memorii, Limba Română
An apariţie: 2002
Pagini: 136, Format: 14,3 x 20 cm
ISBN: 973-85606-3-2

Reputați oameni de cultură ca Zoe Dumitrescu Bușulenga, Răzvan Theodorescu, Dumitru Almaș, istorici, arheologi, muzeografi au prezentat comunicări la mai multe manifestări aniversare închinate lui Iulian Antonescu în anii 1997-1998. Istoricul Vasile Mărculeț: Acest om, acest desăvârșit senior, în care originea nobilă era vizibilă, monarhist convins și nu se ascundea să o declare, de altfel, a acceptat să lucreze… în cadrul unui regim totalitar pe care nu-l agrea și pe care nu se sfia să-l critice, chiar public.

Ecouri calde de primăveri trecute
Emilia Oprea

Categorie: Poezie, Limba Română
An apariţie: 2002
Pagini: 70, Format: 12,5 x 20 cm
ISBN: 973-85606-2-4

Poveștile din o mie și una de nopți
Le voi învăța într-o mie și una de zile.
Visurile din o mie și una de nopți
Le voi trăi în o mie și una de zile.

O mie și una de nopți, pag. 56

Moda românească 1790 - 1850 Între Stambul și Paris
Adrian-Silvan Ionescu

Categorie: Artă românească, Limba Română
An apariţie: 2001
Pagini: 156, Format: 14,5 x 20 cm
ISBN: 973-85606-1-6

Adrian-Silvan Ionescu: Fără ciocnirea de tendințe și pasiuni contradictorii de la cumpăna veacurilor al XVIII-lea și al XIX-lea, atât de uimitoare în ciudățenia sa… este greu de conceput România modernă, cu uluitoarele progrese făcute în cele câteva decade în care a trecut fulgerător prin timpi și civilizații, spre a se integra în concertul european al istoriei contemporane.

Jurnal (1967-1970)
Petre Oprea

Categorie: Artă românească, Limba Română
An apariţie: 2002
Pagini: 132, Format: 14,5 x 20,5 cm
ISBN: 973-85606-0-8

Al cincilea jurnal al autorului acoperă anii în care s-au petrecut vizitele președintelui Franței, Charles de Gaulle (1968) și al Statelor Unite, Richard Nixon (1969) și în care s-a petrecut invadarea Cehoslovaciei din 1968, acțiune la care statul român n-a participat, consolidând impresia și în mediile artistice și muzeografice că traversează o perioadă de deschidere. Astfel, și în aceste medii apar noi tendințe, multe dintre ele preluate din Occident.

The European Federation of UNESCO Clubs, Centers and Associations
Daniela Popescu, Mihaela Varga (coordonatori)

Categorie: Organizații, Limba Engleză
An apariţie: 2001
Pagini: 132, Format: 14,2 x 20 cm
ISBN: 973-99427-9-2

The volume contains in English and French the documents regarding the creation of the European Federation of UNESCO Clubs, Centers and Associations, February, 16-18, 2001, Bușteni, Romania: the delegations, the statute, the constitutive document, cv of the first Execitive Board’s members, programs proposed by the secretary-general of the new organisation, etc.

Două perioade din istoriografia artei românești moderne și contemporane
Petre Oprea

Categorie: Artă românească, Limba Română
An apariţie: 2001
Pagini: 144, Format: 14,5 x 20,5 cm
ISBN: 973-99427-8-4

Volumul cuprinde două părți: Cronicari de artă în presa bucureșteană a anilor 1930-1937 și Istorici ai artei moderne și contemporane care au publicat între 1949-1969. Prima parte trece în revistă nume ca Dan Botta, Nicolae Carandino, Mac Constantinescu, Adrian Maniu, Zaharia Stancu și mulți alții care au scris și cronică plastică. Un capitol aparte este destinat criticului de artă Constantin Vlădescu. În partea a doua este menționat în primul rând Gheorghe Oprescu, colaboratorii săi și ceilalți.

Privind semenii
Rodica Ciocârdel Teodorescu

Categorie: Artă românească, Limba Română
An apariţie: 2000
Pagini: 208, Format: 16 x 21 cm
ISBN: 973-99427-7-6

Mai multe texte și referințe critice despre pictorița Rodica Ciocârdel Teodorescu prefațează albumul cu peste 150 de portrete realizate în diferite tehnici și grupate astfel: Eu și apropiații mei, Din lumea artelor plastice, Din lumea muzicii și a Festivalului George Enescu, Din lumea teatrului românesc, Din lumea scrisului, Din lumea oamenilor de seamă a veacului ce s-a dus.

Magyarázom a rendszerváltást
1994-1997
Székely Ervin

Categorie: Politică, Limba Maghiară
An apariţie: 2000
Pagini: 384, Format: 14,5 x 20 cm
ISBN: 973-99427-6-8

Politician activ, deputat în Parlamentul României, ziarist talentat, redutabil, autorul explică în articolele sale adunate în această carte schimbarea de regim din 1996. Politica internă și externă, integrarea euroatlantică, evoluția relațiilor româno-maghiare sau o privire din interior asupra UDMR , sunt capitolele în care își grupează analizele, punctele de vedere, previziunile asupra viitorului societății românești din anii 1994-1997.

Memoria șevaletului
Rodica Ciocârdel Teodorescu

Categorie: Artă românească, Limba Română
An apariţie: 2000
Pagini: 144, Format: 14 x 20 cm
ISBN: 973-99427-5-x

Pictorița, care s-a format la clasele lui Camil Ressu și M. H. Maxy, a realizat mai multe portrete unor pictori (Ressu, Ion Mirea), sculptori (G. D. Anghel), compozitori, interpreți, actori, personalități ale culturii, oameni pe care i-a admirat relatând cum i-a cunoscut, despre ședințele de pozat și despre personalitatea lor. Memoriile sunt completate de impresii din două călătorii prin țară.

Jurnalul unui muzeograf principal
(1961-1966)
Petre Oprea

Categorie: Artă românească, Limba Română
An apariţie: 2000
Pagini: 160, Format: 13,5 x 20 cm
ISBN: 973-99427-4-1

Al patrulea jurnal al criticului și istoricului de artă Petre Oprea este continuarea consemnărilor a ceea ce el considera că trebuie să completeze ceea ce apărea într-un fel sau altul în ziarele și revistele din epocă. Anul 1961, ca urmare a unor ample mișcări de cadre, invizibilă în publicații, îl aduce pe Petre Oprea în Muzeul Național de Artă al României, unde va rămâne până la pensionarea din 1988. Epoca este percepută de autor ca una de desovietizare.

Repere în arta românească
(secolul al XIX-lea și al XX-lea)
Petre Oprea

Categorie: Artă românească, Limba Română
An apariţie: 1999
Pagini: 136, Format: 13 x 20 cm
ISBN: 973-99427-3-3

Mai multe articole și studii publicate anterior sunt adunate în acest volum – referitoare la portretele miniaturale de la începutul secolului al XIX-lea, la pozițiile politice ale lui Aman, episoade din viața lui Grigorescu, Andreescu și Ionescu Valbudea, artiștii cu burse în străinătate în perioada 1892-1911, vernisajele lui Aman, Grigorescu, Luchian, Tonitza și alții, peisajele nocturne ale lui Gheorghe Petrașcu, trecerea la liberali a pictorului Băncilă etc.

Felvinc
Id. Márkodi Siklódi Sándor

Categorie: Etnografie, Limba Maghiară
An apariţie: 1999
Pagini: 224, Format: 16 x 23,5 cm
ISBN: 973-99427-2-5

O carte impresionantă despre trecutul și prezentul localității Vințul de Sus, în fapt o monografie foarte bine documentată. Autorul prezintă istoria și trecutul administrativ al localității, schimbările survenite în viața economică și socială, date referitoare la viața bisericii și școlii generale reformate, apoi a școlii generale de stat, precum și despre activitatea corului bărbătesc și a cercului cetățenesc de lectură înființate la mijlocul secolului al XIX-lea. O lectură deosebit de instructivă.

Sculptura feminină interbelică. Repere
La sculpture féminine d’entre les deux guerres. Repères
Maia Cristea-Vieru

Categorie: Artă românească, Limba Franceză
An apariţie: 1999
Pagini: 168, Format: 14 x 20 cm
ISBN: 973-99427-1-7

Margareta Cosăceanu-Lavrillier, Céline Emilian, Milița Petrașcu și Irina Codreanu sunt cele patru sculptorițe formate la Paris spre care își îndreaptă atenția autoarea în acest volum bilingv. Margareta Cosăceanu-Lavrillier, Céline Emilian, Milița Petrașcu et Irina Codreanu sont les quatre sculpteurs-femmes formés à Paris, à qui l'auteur se concentre dans cet ouvrage bilingue.

Critici și cronicari de artă în presa bucureșteană a anilor 1938-1944
Petre Oprea

Categorie: Artă românească, Limba Română
An apariţie: 1999
Pagini: 132, Format: 13,7 X 20 CM
ISBN: 973-99427-0-9

Încheind seria de istorie a criticii de artă din presa bucureșteană, începută în 1980 cu publicarea volumului Cronicari și critici de artă plastică în presa bucureșteană din secolul al XIX-lea, Petre Oprea observă că în această scurtă perioadă, ideologia dominantă impunea promovarea creației de inspirație națională specifică perioadei carliste, naționalismul xenofob din scurta perioadă legionară și apoi un naționalism mai temperat pe durata războiului, mai ales că reprezentanții avangardei fuseseră în mare parte înlăturați din viața publică.

Colecționarul mecena Alexandru Bogdan Pitești
Petre Oprea

Categorie: Artă românească, Limba Română
An apariţie: 1999
Pagini: 132, Format: 13,7 x 20 cm
ISBN: 973-95649-9-2

Figură contradictorie, Alexandru Bogdan Pitești a colecționat cu precădere artă contemporană lui, sprijinind tineri artiști ca Iosif Iser, Camil Ressu, M. H. Maxy. Petre Oprea publică întreg inventarul colecției cu 926 de poziții, alcătuit după moartea colecționarului, colecție care s-a risipit, în ciuda dorinței de a dona a mamei acestuia. Volumul cuprinde și două texte despre artă publicate de colecționar în presa vremii.

Jurnalul unui inspector de la Direcția Artelor Plastice
Petre Oprea

Categorie: Artă românească, Limba Română
An apariţie: 1998
Pagini: 98, Format: 13,5 x 19,5 cm
ISBN: 973-95649-8-4

Al treilea jurnal al istoricului și criticului de artă Petre Oprea acoperă doi ani de activitate (1959-1960) ca inspector la Direcția Artelor Plastice din Ministerul Culturii, consemnând ce s-a petrecut dincolo de fațada oficială. Întâlniri cu George Oprescu, Ion Frunzetti, Mircea Deac, Eugen Schileru, Milița Petrașcu, Ion Taflan – pictor și restaurator de frescă, Ionel Jianu, Magdalena Rădulescu, Ion Musceleanu și mulți alții.

Așa i-am cunoscut
Petre Oprea

Categorie: Artă românească, Limba Română
An apariţie: 1998
Pagini: 124, Format: 13 x 19,5 cm
ISBN: 973-95649-7-6

De-a lungul vieții sale, Petre Oprea a cunoscut mulți pictori și sculptori, dintre care în acest volum sunt evocați Constantin Artachino, Lucia Bălăcescu Demetriade, Gheorghe Ionescu, Milița Petrașcu, Alexandru Ciucurencu, Corneliu Michăilescu și Gheorghe Vânătoru.

Panic Disorder
Rodica Feraru, Delia Popa

Categorie: Medicină, Limba Engleză
An apariţie: 1998
Pagini: 216, Format: 13 x 20 cm
ISBN: 973-95649-6-8

The authors, psychiatric doctors, the first in Romania, in Arad, the second, in Israel, in Tel-Aviv, dedicate a monograph of the psychiatric disorder called panic disorder. Known for a long time, the disease has recently begun to be investigated by psychiatry from the perspective of biochemistry. The book is a practical guide in the recognition, diagnosis and treatment of the disease, frequently encountered, and so traumatic for the patient.

Tulburarea de panică
Delia Popa, Rodica Feraru

Categorie: Medicină, Limba Română
An apariţie: 1997
Pagini: 224, Format: 13 x 20 cm
ISBN: 973-95649-5-x

Autoarele, medici psihiatrici, prima în România, la Arad, a doua, în Israel, la Tel-Aviv, consacră o monografie afecțiunii psihiatrice denumită tulburarea de panică. Cunoscută de multă vreme, maladia a început de curând să fie cercetată de psihiatrie din perspectiva biochimiei. Lucrarea este un ghid practic în recunoașterea, diagnosticarea și tratarea maladiei, având și o ediție în limba engleză.

Retrospectiva Lucian Grigorescu
Thea Luca

Categorie: Catalog de expoziție, Limba Română
An apariţie: 1994
Pagini: 120, Format: 21 x 23 cm
ISBN: 973-95649-3-3

În 1994 s-a deschis la Sala de expoziții a Palatului Parlamentului o retrospectivă cu 354 de lucrări ale pictorului Lucian Grigorescu, expoziție realizată de Thea Luca, autoare și a catalogului, prefațat de Viorel Mărginean și Petre Oprea. Acesta din urmă l-a cunoscut personal și îl descrie ca: robust, spontan, cu un temperament exploziv… îi plăceau bucuriile vieții simple… discuțiile scânteietoare cu efervescența lor de idei.

Magdalena Rădulescu Pictură și grafică
Florența Ivaniuc, Cristian Robert Velescu

Categorie: Catalog de expoziție, Limba Română
An apariţie: 1994
Pagini: 72, Format: 21 x 22 cm
ISBN: 973-95649-2-5

Este catalogul expoziției deschisă la Muzeul Colecțiilor de Artă în anul 1994, expoziție cu caracter retrospectiv în care au fost expuse 301 lucrări ale artistei. Studiul introductiv semnat de cei doi autori, Magdalena Rădulescu – încercare a unei situări, concluzionează că cele două coordonate esențiale ale creației ei sunt tendințele latent simboliste cu libertatea picturii gestuale și caracterul extatic.

La drum
Gheorghe Radocea

Categorie: Roman, Limba Română
An apariţie: 1992
Pagini: 192, Format: 13 x 20 cm
ISBN: 973-95649-0-9

Inginerul Gheorghe Radocea (1915 – 2002) a fost unul dintre cei mai mari colecționari de artă populară din țară, colecția sa fiind adăpostită în casa părintească din satul Bucium din Țara Făgărașului. În romanul cu tente autobiografice La drum descrie cu simțire locurile natale, cu inerentele schimbări de-a lungul vremii, dar și experiențele trăite și își exprimă crezurile care l-au condus întreaga viață: a rămâne mereu cinstit, mereu demn, mereu un luptător, mereu un patriot.